KKDK Luggage webshop - Rimowa, Samsonite, KKDK, Tumi, JUMP och Mandarina Duck
82052254
Rimowa Salsa Air Cabin Multiwheel
3.795,00   
86540324
Rimowa Bolero Business MW
4.895,00   
81052324
Rimowa Salsa Cabin Multiwheel IATA
4.195,00   
84052124
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Cabin
5.895,00   
92353034
Rimowa Topas Titan. Cabin MW IATA
8.295,00   
81052394
Rimowa Salsa Cabin Multiwheel IATA
4.195,00   
82052224
Rimowa Salsa Air Cabin Multiwheel
3.795,00   
92373034
Rimowa Topas Titan. MW 84L
9.595,00   
84052524
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Cabin
5.895,00   
84040504
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Business
5.395,00   
82052784
Rimowa Salsa Air Cabin Multiwheel
3.795,00   
92353004
Rimowa Topas Cabin Multiwheel IATA
6.795,00