KKDK Luggage webshop - RIMOWA, Samsonite, KKDK, TUMI, JUMP och Mandarina Duck
81052324
Rimowa Salsa Cabin Multiwheel IATA
4.700,00   
92353034
Rimowa Topas Titan. Cabin MW IATA
8.295,00   
92373034
Rimowa Topas Titan. MW 84L
10.100,00   
84052524
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Cabin
5.895,00   
84040504
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Business
5.395,00   
84052124
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Cabin
5.895,00   
86552324
Rimowa Bolero Cabin MW IATA
5.400,00   
82052224
Rimowa Salsa Air Cabin Multiwheel
3.795,00   
86553324
Rimowa Bolero Cabin MW IATA
5.700,00   
81052394
Rimowa Salsa Cabin Multiwheel IATA
4.700,00   
86540324
Rimowa Bolero Business MW
4.895,00