KKDK Luggage webshop - RIMOWA, Samsonite, KKDK, TUMI, JUMP och Mandarina Duck
84052524
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Cabin
5.895,00   
82052254
Rimowa Salsa Air Cabin Multiwheel
3.795,00   
81052394
Rimowa Salsa Cabin Multiwheel IATA
4.195,00   
82052224
Rimowa Salsa Air Cabin Multiwheel
3.795,00   
84052124
Rimowa Salsa Deluxe Hybrid Cabin
5.895,00   
92353034
Rimowa Topas Titan. Cabin MW IATA
8.295,00   
92373034
Rimowa Topas Titan. MW 84L
9.595,00   
86552324
Rimowa Bolero Cabin MW IATA
5.095,00   
92353014
Rimowa Topas Stealth Cabin MW IATA
8.295,00   
86540324
Rimowa Bolero Business MW
4.895,00   
81052324
Rimowa Salsa Cabin Multiwheel IATA
4.195,00   
92353004
Rimowa Topas Cabin Multiwheel IATA
6.795,00